Координаційна Рада – Документи

Протокол № 1 “Про створення обласної координаційної ради з питань козацтва”.
02 серпня 2016 року м. Дніпро
Присутні: 1. Кущ Микола Миколайович – Генарал Армії Козацтва, Верховний Отаман “Всеукраїнської Об’єднаної Академії Козацтва України”, м. Дніпро. 2. Кучинський Віктор Ігнатович – Верховний Отаман МГО “Кодацьке Військо Запорізьке”, м. Дніпро. 3. Володимиров Олександр Борисович – Отаман енергетичної паланки МГО “Кодацьке Військо Запорізьке”, м. Дніпро. 4. Алієв Нізамі Джабарович – начальник штабу МГО “Кодацьке Військо Запорізьке”, м. Дніпро. 5. Мельниченко Володимир Іванович – генерал-полковник МКС “Українське Гетьманське Військо”, начальник управління геральдики ДО МКС УГВ, м. Дніпро. 6. Ушнурцев Віктор Михайлович – представник Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Запрошені: 6. Сухінін Дмитро Валентинович – генерал-отаман, Голова Координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА, м. Запоріжжя. 7. Лапін Ілля Євгенович – генерал-отаман, начальник штабу Координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА, м. Запоріжжя. 8. Собакар Леонід Петрович – заступник Голови Координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА, м. Запоріжжя.
Головуючим одноголосно обрано: Кущ М.М.
Секретарем одноголосно обрано: Мельниченко В.І.
Слухали інформацію: 1. Доповідач Сухінін Д.В.: про створення та роботу Координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА; про проведення операцій “Козацький волонтер”, “Перехоплення” та “Дозор”; про план проведення 18 та 19 серпня 2016 року Другого міжнародного конгресу козацтва в м. Запоріжжя.
2. Доповідач Лапін І.Є.: про співпрацю Координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА з органами місцевого самоврядування, з
-2-
навчальними закладами області, громадськими організаціями та про допомогу військовим частинам і учасникам АТО.
3. Доповідач Ушнурцев В.М.: про загальний стан діяльності козацьких організацій на території нашої області; про необхідність створення єдиного координаційного центру в справах козацтва для взаємодії з органами державної влади та силових відомств; про залучення до складу координаційної ради з питань козацтва патріотичних представників козацьких і громадських організацій.
4. Доповідач Кучинський В.І.: про розгляд кандидатури Верховного Отамана Всеукраїнської Обє’днаної Академії Козацтва України Кущ Миколи Миколайовича на посаду Голови координаційної ради; про необхідність залучення до складу обласної Координаційної ради, – за поданням отаманів козацьких організацій області – достойних кандидатів, які не заплямували себе антиукраїнськими висловлюваннями, поглядами та діями; про необхідність створення при Координаційній раді оперативного штабу та залучення професіоналів своєї справи на посаду радників Голови Координаційної ради з питань козацтва.
5. Доповідач Кущ М.М.: про проведення “Дня вшанування пам’яті кошового отамана Івана Сірко” 13 серпня 2016 року в с. Капулівка Нікопольського району; про необхідність створення Дніпропетровської обласної Координаційної ради з питань козацтва; про проведення спортивних заходів для школярів, молоді та козацтва; про розгляд кандидатури генерал-полковника Кучинського В.І. на посаду заступника голови координаційної ради; про розгляд кандидатури генерал-полковника УГВ Мельниченко В.І. на посаду начальника оперативного штабу координаційної ради; про розгляд кандидатури генерал-отамана Іващенко Валерія Петровича (Головного Отамана ДКО ВКВ) на посаду заступника начальника оперативного штабу координаційної ради; про розгляд кандидатури юриста Юдіна Валентина Леонідовича на посаду начальника юридичного відділу координаційної ради.
6. Доповідач Мельниченко В.І.: про історію становлення Православної церкви на теренах Руси-України та Московії-Росії; про духовний та матеріальний вклад Української Православної Церкви Київського Патріархату
-3-
в захист України, піклування про захисників Батьківщини; про перспективи отримання статусу “Помісної Церкви” для Української Православної Церкви Київського Патріархату від Вселенського Патріарха; про внесення до складу координаційної ради від Української Православної Церкви Київського Патріархату – єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона (Зінкевича) та секретаря єпархії протоієрея Віталія Лопушанського.

За результатами доповіді Сухініна Д. В. – присутні на зборах прийняли рішення: створити обласну Координаційну раду з питань козацтва. Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

За результатами доповіді Лапіна І. Є. – присутні на зборах прийняли рішення: скласти “Положення про обласну Координаційну раду з питань козацтва”. Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

За результатами доповіді Ушнурцева В.М. – присутні на зборах прийняли рішення: підтримати доповідача та внести його кандидатуру до складу координаційної ради з питань координації дій з органами державної влади і силовими структурами.
Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.
За результатами доповіді Кучинського В. І. – присутні на зборах прийняли рішення: 1) обрати Головою координаційної ради з питань козацтва Верховного Отамана ВОАК Кущ Миколу Миколайовича; 2) скласти список кандидатів на посаду члена Координаційної ради з питань
козацтва;
-4-
3) скласти список кандидатів на посаду члена оперативного штабу Координаційної ради з питань козацтва; 4) скласти список кандидатів на посаду радника Голови Координаційної ради з питань козацтва.
Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.
За результатами доповіді Кущ М. М. – присутні на зборах прийняли рішення – після прийняття позитивного рішення головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо створення обласної Координаційної ради з питань козацтва та затвердження “Положення” про неї:
1)скласти план роботи на 2016 рік; 2) виготовити прапор, бланки, шеврон та печатку Координаційної ради; 3) виготовити посвідчення єдиного зразка для членів і радників Координаційної ради; 4) створити сайт Координаційної ради; 5) створити прес-центр та вибрати прес-секретаря Координаційної ради; 6) обрати генерал-полковника Кучинського Віктора Ігнатовича заступником Голови Координаційної ради; 7) обрати генерал-полковника УГВ Мельниченко Володимира Івановича начальником оперативного штабу Координаційної ради; 8) обрати генерал-отамана Іващенко Валерія Петровича заступником начальника оперативного штабу Координаційної ради; 9) обрати юриста Юдіна Валентина Леонідовича начальником юридичного відділу Координаційної ради.
Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

За результатами доповіді Мельниченко В. І. – присутні на зборах прийняли рішення – від Дніпровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату:

-5-
1) обрати духівником Координаційної ради єпископа Дніпровського і Криворізького – Симеона (Зінкевича);
2) обрати секретаря Дніпровської єпархії УПЦ КП протоієрея Віталія Лопушанського членом Координаційної ради з питань взаємодії церкви та козацьких організацій Дніпропетровської області та України.
Голосували: “ЗА” – одноголосно; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Голова зборів: Генерал Армії Козацтва, Верховний Отаман “Всеукраїнської Об’єднаної Академії Козацтва України” ____________ Кущ М.М.

Секретар: генерал-полковник МКС “Українське Гетьманське Військо”, начальник управління геральдики __________ Мельниченко В. І.


 

ПОЛОЖЕННЯ
Про координаційну раду з питань козацтва Дніпропетровської області.
1. Координаційна рада з питань козацтва Дніпропетровської області (далі – Координаційна рада) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом при голові обласної державної адміністрації, що сприяє реалізації виконання «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та державної політики з питань відродження, розвитку історико-культурних і господарських традицій Українського козацтва, здійснює координацію діяльності козацьких громадських організацій області.
2. Персональний склад Координаційної ради затверджується головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
3. На засіданні Координаційної ради рішенням більшості голосів від числа присутніх – обирається, знімається з посади або виключаються зі складу Координаційної ради:
1) Голова Координаційної ради;
2) оперативний штаб Координаційної ради;
3) радники Голови Координаційної ради.
4. Зміни та доповнення в списку персонального складу Координаційної ради затверджується головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації на підставі виконання наступних трьох вимог:
1) подання отамана козацької громадської організації; 2)подання Голови Координаційної ради; 3) відповідного рішення Координаційної ради.
5. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, Указами Президента України, законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.

-2-
6. Засідання Координаційної ради проводяться за потребою або один раз за квартал. Робота Координаційної ради відбувається відповідно до плану, який затверджується на її засіданні. Рішенням Координаційної ради створюються та затверджуються штатні посади для затвердженого складу ради.
7. Засідання Координаційної ради є правомочним за присутності більшості від загального складу її членів. Рішення на засіданні приймаються більшістю голосів від присутніх членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради, прийняті у межах її повноважень, – мають рекомендаційний характер та є обов’язковими для розгляду облдержадміністрацією.
8. Завдання Координаційної ради:
1) забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, Дніпровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату і козацьких громадських організацій у сфері відродження та розвитку духовних, історико-культурних і господарських традицій козацтва; 2) залучення козацьких громадських організацій до охорони громадського порядку відповідно до чинного законодавства; 3) збереження пам’яток історії та культури козацтва, збереження пам’яті видатних історичних діячів козацької доби; 4) координація з військовими комісаріатами та військовими капеланами Української Православної Церкви Київського Патріархату роботи із військово-патріотичного та національно-патріотичного виховання дітей, підлітків та молоді, допризовної підготовки юнаків; 5) сприяння у проведенні культурно-мистецьких заходів, державних та козацьких свят, відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з історією козацтва; 6) співпраця із козацькими організаціями з інших областей України та інших країн (крім козацьких організацій Російської Федерації, окупованого Криму та непідконтрольних українській владі територій Луганської та Донецької областей).

-3-
9. Координаційна рада має право:
1) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ і організацій щодо актуальних питань діяльності та розвитку козацтва в області; 2) отримувати в установленому порядку інформацію від територіальних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ і організацій інформаційні матеріали з питань підтримки та розвитку козацтва;
3) залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, закладів освіти, науки і культури, радіо, телебачення та інших зацікавлених осіб до участі у своїй роботі (за згодою їх керівників).
10. Членам Координаційної ради видаються посвідчення встановленого зразка. Зразок посвідчення затверджується рішенням Координаційної ради. Посвідчення підписуються Головою Координаційної ради та скріплюються печаткою.
11. Функції організаційно-технічного забезпечення роботи Координаційної ради покладаються на підрозділ облдержадміністрації, який відповідає за питання зв’язків з громадськістю.
Голова Координаційної Ради, Верховний отаман ВОАК, Генерал Армії Козацтва ____________ М.М. Кущ


Склад координаційної ради з питань козацтва               Дніпропетровської області

П.І.П. організація адреса
1

 

Генерал Армії Козацтва Кущ Микола Миколайович (Голова Координаційної ради) Верховний Отаман Всеукраїнської Об’єднаної Академії козацтва України м. Дніпро
2

 

Генерал-полковник Кучинський Віктор Ігнатович (заступник Голови Координаційної ради) Верховний Отаман МГО Кодацьке Військо Запорозьке м. Дніпро
3

 

Генерал-полковник Мельниченко Володимир Іванович (начальник оперативного штабу Координаційної ради) МКС Українське Гетьманське Військо

 

 м. Дніпро
4 Генерал – полковник  Іващенко Валерій Петрович (заступник начальника оперативного штабу Координаційної ради)

 

Головний Отаман Дніпропетровського Козацького Об’єднання Всеукраїнського Козацького Війська м. Дніпро
5

 

 

Єпископ Дніпровський і Криворізький  Симеон (Зінкевич) – духівник Координаційної Ради з питань козацтва УПЦ   КП

 

м. Дніпро

 

 

6

 

Старший козацький священик Дніпровської єпархії УПЦ КП протоієрей Михайло Стіньо УПЦ   КП

 

м. Дніпро

 

 

7 Генерал-осавул Кузьмінський Олександр Олексійович Отаман Жовтоводського

полку Дніпропетровського Козацького Об’єднання  ВКВ

м. Жовті Води

Дн-ська обл.

8 Полковник Мірошніченко Віктор Іванович

 

Начальник штабу Криничанського полку Дніпропетровського Козацького Об’єднання  ВКВ с.м.т. Кринички

Дн-ська обл

 

 

9 Генерал-осавул Бощановський Олександр Владиславович

 

Старійшина Всеукраїнської Об’єднаної Академії Козацтва м. Дніпро
10

 

 

 

 

Генерал-осавул Володимиров Олександр Борисович Отаман енергетичної паланки МГО Кодацьке Військо Запорозьке м. Дніпро
11

 

 

 

 

Полковник Кузьмін Геннадій Тихонович Радник з питань культури Верховного Отамана ВОАК м.Дніпро
12 Полковник Рак Віктор Юрійович Всеукраїнська Об’єднана Академія козацтва України м. Дніпро

 

13 Генерал-осавул Чикольба Геннадій Миколайович Отаман Олімпійської паланки МГО Кодацьке Військо Запорозьке м. Дніпро
14 Полковник Пальок Юрій Юрійович Отаман Кам’янської паланки МГО Кодацьке Військо Запорозьке м. Кам’янське
15

 

 

 

 

Генерал-хорунжий Никипілий Микола Миколайович Отаман Покровського осередку МСК “Запорозька Січ” с.м.т. Покровське

Дн-ська обл.

16

 

Полковник Кошарін Олександр Олександрович Отаман козацького полку ім. Кривоноса МСК “Запорозька Січ” м. Дніпро
17

 

 

Генерал-осавул Бойчук Петро Степанович Генеральний обозний МГО Кодацьке Військо Запорозьке м. Дніпро

 

18 Генерал-майор Хасілєв Олег Йосипович Радник Верховного Отамана ВОАК м. Дніпро
19

 

 

Генерал-лейтенант козацтва Борщевич Олег Сергійович Учасник АТО, ветеран спецпідрозділу  НП «Січеслав» м. Дніпро
 

 

 


Указ Президента України
№ 580/2015 від 13 жовтня 2015 року.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки
З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання постановляю:
1. Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки (додається).
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених та затвердити:
у двомісячний строк – план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки;
до 31 грудня 2015 року – державну цільову програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки;
2) забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки;
3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу виконавчої влади з виконання функцій щодо координації заходів, здійснюваних органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати на відповідній території роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створивши для цього, зокрема, координаційні центри як допоміжні органи та залучивши до їх діяльності представників громадськості.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 жовтня 2015 року
№ 580/2015


ПОСТАНОВА
Верховної Ради України від 12 травня 2015 року
№ 373-VIII

Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.256)
З метою вшанування українських воїнів – учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська та правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника Вітчизни, а також всебічного висвітлення фактів російської агресії проти України, що проявилися в окупації Криму, збройній інтервенції на Донбасі та підтримці терористів в інших регіонах України,
Верховна Рада України постановляє:
1. Вважати за необхідне надати підтримку на державному рівні заходам з поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму, підтримку Російською Федерацією збройного конфлікту на Донбасі та намагання дестабілізувати ситуацію в інших регіонах України шляхом підтримки сепаратизму, тероризму, масових заворушень та інформаційних атак.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України в установленому порядку:
1) організувати системне збирання та поширення інформації про героїчні вчинки воїнів – учасників АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, зокрема, про осіб, відзначених державними нагородами України, та обставини, що стали підставою для нагородження (за винятком випадків, які стосуються забезпечення безпеки зазначених осіб, членів їхніх родин та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом);
2) спільно з Радою національної безпеки і оборони України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України організувати системне збирання, облік та зберігання доказів російської агресії (зразків військової техніки, зброї, боєприпасів, обладнання, амуніції, документів, фото- та відеоматеріалів тощо) для представлення в музейних експозиціях, пересувних та стаціонарних виставках, використання у підготовці документальних, навчальних фільмів, поширення інформації через ЗМІ, мережу Інтернет та в інший спосіб;
3) розробити методичні рекомендації щодо представлення подій, пов’язаних з окупацією Криму Російською Федерацією та проведенням АТО, в музейних експозиціях, підручниках для навчальних закладів, програмах курсів “Захист Вітчизни” та “Історія України”, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді тощо;
4) створити та організувати демонстрацію в регіонах України та дипломатичних представництвах України за кордоном пересувних виставок доказів російської агресії;
5) оновити експозиції історичних, історико-краєзнавчих музеїв та державних заповідників відповідних профілів, з обов’язковим представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України;
6) надавати сприяння організаціям закордонних українців, які прагнуть створити виставки доказів російської агресії у країнах проживання;
7) забезпечити в установленому порядку фінансування зазначених заходів за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок залучення волонтерської, благодійної та спонсорської допомоги.
3. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:
1) оновити експозиції музеїв та заповідників відповідних профілів, кімнат бойової слави, з обов’язковим представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, з акцентом на осіб – вихідців з відповідної території;
2) надавати всебічне сприяння у проведенні пересувних виставок доказів російської агресії;
3) звернутися з пропозицією до трудових колективів, навчальних закладів щодо шефства над українськими воїнами, які брали участь в АТО, а також їхніми родинами, що потребують морально-психологічної, матеріальної або іншої підтримки.
4. До 1 липня 2015 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови. 5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.
Голова Верховної Ради України В.ГРОЙСМАН
м.Київ

Проект Закону України «Про козацтво України»

Підготовлено робочою групою МГО «О’бєднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва» у складі:
1. Левандо О.П. — Верховний отаман МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва», генерал козацтва, академік
2. Сухінін Д.В. — Заступник Верховного отамана МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва» по зв’язкам з Запорізьким козацтвом, генерал — полковник козацтва, кандидат наук державного управління, письменник
3. Земляний В.А. — Начальник Генерального штабу МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва», генерал козацтва, строк служби у лавах Збройних Сил — 32 календарних роки.

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про козацтво України

Цей Закон визначає засади відновлення та розвитку козацтва на території України, особливості створення і діяльності козацьких організацій, їх об’єднань та створює належні умови для реалізації потенціалу козацької ідеї, підвищення ролі членів козацьких організацій (козаків України) та їх об’єднань у відновленні історичних традицій Українського народу та козацтва.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Козацтво України
1. Козацтво України – це козацькі організації, об’єднання та їх члени, що діють на території України з метою реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури відповідно до своїх статутів (положень) з єдиним козацьким командуванням та штабом управління та у законодавчому порядку отримують статус суто «козацької організації» козацького війська України.

2. Козацтво в Україні є спадкоємцем і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад козаків України, правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою відновлення незалежності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

3. Терміни “козак”, “отаман” , “гетьман” або похідні від них можуть використовувати в своїй діяльності лише козацькі організації та їх об’єднання, що діють відповідно до цього Закону, їх члени, а також молодіжні та дитячі громадські організації, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні.

Стаття 2. Козацькі організації та їх об’єднання
1. Козацька організація – це зареєстрована згідно з законом організація, яка об’єднує прихильників відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України та внесена до Державного реєстру козацьких організацій.

2. Козацькі організації мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в об’єднання, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Стаття 3. Законодавство про козацтво України
1. Законодавство України про козацтво України складається з Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян “, цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України.

Стаття 4. Загальні засади організації козацтва в Україні і діяльності козацьких організацій та їх об’єднань
1. Козацькі організації і їх об’єднання створюються і діють на засадах законності, самоврядності, добровільності, рівноправності їх членів.

2. Козацькі організації і їх об’єднання створюються і діють з метою відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України. Козацькі організації та їх об’єднання вільні у виборі форм реалізації мети своєї діяльності.

3. Обмеження щодо діяльності козацтва, козацьких організацій і їх об’єднань можуть встановлюватись виключно Конституцією та законами України.

Стаття 5. Державна політика у сфері розвитку козацтва в Україні
1. Основними напрямами державної політики щодо розвитку козацтва є:

1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;

2) сприяння відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій козаків України;

3) вжиття заходів щодо охорони пам’яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;

4) забезпечення умов для ефективної реалізації козацької служби в Україні;.

5) розробка та прийняття законодавчих та підзаконних актів про подальший розвиток козацтва в Україні.

Розділ II
ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС
КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 6. Статус козацьких організацій
1. В Україні утворюються і діють козацькі організації з місцевим, всеукраїнським та міжнародним статусом.

2. Місцевими козацькими організаціями є сільські, селищні, міські, районні в районах міста, районні , обласні козацькі організації, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3. Статус міжнародної козацької організації має організація, діяльність якої поширюється на територію всієї України що має осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України та інших державах світу.

4. Козацькі організації самостійно визначають територію поширення діяльності своїх організацій.

Стаття 7. Засновники та члени козацьких організацій
1. Засновниками козацьких організацій можуть бути громадяни України, які досягли 21 року. Засновники козацької організації набувають статусу членів козацької організації (козаків) після державної реєстрації козацької організації.

2. Членами козацьких організацій (козаками) можуть бути сповідуючі православ’я громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років і проживають на території відповідної козацької організації.

3. Членство в козацькій організації є індивідуальним фіксованим. Члени козацьких організацій (козаки) включаються до індивідуального всеукраїнського козацького реєстру, порядок створення та ведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Умови і порядок прийому в члени козацької організації (козаки), порядок вибуття з неї визначаються статутом козацької організації.

Стаття 8. Створення та державна реєстрація козацьких організацій
1. Рішення про заснування козацької організації приймається засновниками козацької організації на установчій раді козацької організації.

2. На установчій раді козацької організації затверджується статут козацької організації, обираються її керівні органи, визначається особа, уповноважена на проведення державної реєстрації, вирішуються інші питання, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією козацької організації.

3. Козацькі організації підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку встановленому законодавством України з урахування особливостей, визначених цим Законом.

4. Дані про зареєстровані козацькі організації включаються до Державного реєстру козацьких організацій України, який ведеться Міністерством юстиції України.

5. Порядок ведення Державного реєстру козацьких організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Статут козацької організації
1. Козацькі організації діють на підставі типового статуту.

2. У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності козацької організації.

3. Статут козацької організації не повинен суперечити законодавству України.

Стаття 10. Об’єднання козацьких організацій
1. Козацькі організації на добровільних засадах можуть засновувати об’єднання (спілки, союзи, тощо).

2. Об’єднання козацьких організацій можуть утворюватися з місцевим, обласним ,всеукраїнським, міжнародним статусом.

3. Рішення про заснування об’єднання козацьких організацій приймається на раді уповноважених представників козацьких організацій.
Розділ III
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЗАЦТВА

Стаття 11. Всеукраїнська Велика козацька рада (з’їзд)
1. Для вирішення питань розвитку козацького руху скликається Всеукраїнська Велика козацька рада.

2. Учасниками Всеукраїнської Великої козацької ради є козаки – представники козацьких організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом, а також представники регіональних козацьких рад.

3. Норму представництва на Всеукраїнську Велику козацьку раду та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів України при Президентові України.

4. До виключної компетенції Всеукраїнської Великої козацької ради належить:

1) ухвалення основних напрямів розвитку козацького руху в Україні;

2) обрання керівних осіб та підрозділів;

3) встановлення козацьких звань, які присвоюються членам козацьких організацій, порядку присвоєння таких звань;

4) встановлення знаків заохочення членів козацьких організацій та порядок їх присвоєння.

5. Всеукраїнська Велика козацька рада скликається не рідше одного разу на два за тиждень після Дня Українського козацтва.

Позачергова Всеукраїнська Велика козацька рада може бути скликана в інші строки на вимогу не менше ніж третини козацьких організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом.

Стаття 12. Регіональні козацькі ради
1. Для вирішення питань розвитку козацького руху в регіоні в областях, місті Києві скликаються регіональні козацькі ради.

2. Учасниками регіональних козацьких рад є козаки – представники обласних , місцевих козацьких організацій, що зареєстровані у відповідному регіоні.

3. Норму представництва на регіональних козацьких радах та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів України при Президентові України.

4.Обласні козацькі Ради формуються під головуванням Голів обласних державних адміністрацій.

Стаття 13. Гетьман козаків України
1. Всеукраїнська Велика козацька рада може обирати Голову козаків України (Гетьмана) , який повинен бути не державною особою.

2. Гетьман козаків України не є посадовою особою у державних органах а представником від козацьких організацій та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Стаття 14. Символіка козацьких організацій та їх об’єднань, козацькі звання
1. Козацькі організації та їх об’єднання мають єдину козацьку символіку: козацькі однострої (формений одяг), знаки розрізнення (погони, шеврони), які затверджуються статутами організацій .

Козацькі організації та їх об’єднання можуть також використовувати власну козацьку символіку (хоругви, прапори, емблеми, бунчуки, булави, пірначі, печатки тощо), яка затверджується відповідно до їх статутів та підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

2. Козацькі однострої зі знаками розрізнення можуть використовуватися лише козацькими організаціями та їх об’єднаннями, які зареєстровані відповідно до цього Закону, членами таких козацьких організацій, об’єднань козацьких організацій.

3. Членам міжнародних та всеукраїнських козацьких організацій можуть присвоюватися вищі козацькі звання. Встановлення козацьких звань та визначення порядку їх присвоєння проводиться згідно статусу , звання до полковника включно присвоюються обласними та Київськими міськими організаціями,

Розділ ІV
КОЗАЦТВО ТА ДЕРЖАВА

Стаття 15. Рада Отаманів України при Президентові України
1. Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об’єднаннями з питань забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, участі у відродженні та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України, залучення козацьких організацій до захисту держави , охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей і молоді.

При Президентові України утворюється Рада Отаманів України, яка є колегіальним органом козацтва України і діє згідно з Положенням, яке затверджується Указом Президента України.

2. Рада Отаманів України при Президентові України:
1) вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні, діяльність органів державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері відродження традицій козаків України, заходи із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об’єднань, розробляє пропозиції щодо вдосконалення таких діяльності та взаємодії;

2) вносить пропозиції щодо розроблення національно-культурних та інших державних цільових програм, спрямованих на відновлення та розвиток традицій козаків України, залучення козацьких організацій та їх об’єднань до участі в реалізації таких програм;

3) ініціює та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розвитку козацького руху, відновлення та розвитку традицій козаків України;

4) готує пропозиції щодо залучення козацьких організацій та їх об’єднань до заходів з охорони культурної спадщини, природоохоронної, науково-пошукової роботи, щодо організації та проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів щодо відродження козацтва, а також відновлення історичних назв, пов’язаних з історією козацтва;

5) сприяє відродженню та розвитку молодіжних і дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації ” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності таких організацій;

6) здійснює реалізацію інших визначених для неї Президентом України завдань.

7) розподіляє кошти на розвиток Українського козацтва.

Стаття 16. Державна козацька служба України
1. Для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері козацтва в Україні та виконання рішень Ради Отаманів України при Президентові України при Кабінеті Міністрів України створюється Державна козацька служба України. Порядок роботи Державної козацької служби України визначається відповідним Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2. В обласних державних адміністраціях діють відповідні окремі відділи Державної козацької служби України.

3. Основними завданнями Державної козацької служби України є:

1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;

2) залучення козацьких організацій та їх об’єднань до охорони громадського порядку і державного кордону, козацької служби

3) вжиття заходів щодо відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій козаків України;

4) вжиття заходів щодо охорони пам’яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;

Стаття 17. Співпраця центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об’єднаннями
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування залучають (чи співпрацюють на постійній основі) в установленому порядку козацькі організації та їх об’єднання до участі в реалізації заходів щодо:

1) науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з виявлення нових об’єктів з історії козаків України, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів Гетьманів України, кошових, полковників та інших діячів;

2) створення реєстру об’єктів історико-архітектурної спадщини та здійснення обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією козаків України;

3) реставрації, відбудови, впорядкування пам’яток історії та культури козацтва України, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх козацьких січей та паланок, щодо збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об’єкти, пов’язані з історією козаків України;

4) розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведення фестивалів козацької і національної української творчості, змагань із козацьких бойових мистецтв;

5) надання музеям і заповідникам науково-методичної допомоги у пропаганді історії, культури і традицій козацтва України;

6) створення документальних та художніх фільмів, присвячених історії козацької доби та сучасності козацтва в Україні;

7) розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов’язаних з оглядом місць та об’єктів, які відображають історію та традиції козаків України;

8) військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, проведення з особовим складом військових частин інформаційно-пропагандистської роботи, присвяченої важливим історичним подіям в Україні;

9) проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведення патріотичного фізкультурно-оздоровчого комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі із залученням молодіжних та дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні. Надати право безкоштовне проведення заходів з психологічної та фізичної підготовки на спортивних базах та спортивних клубах Міністерства оборони України, підприємств та відомств.

10) відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов’язаних з історією козацтва;

11) підготовки та внесення пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, або організаціям чи закладам, утвореним відповідно до закону, імен видатних козацьких гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

12) підготовки та випуску сувенірної чи будь-якої іншої продукції пов’язаної з козацтвом в Україні;

13) розроблення навчальних програм із професійної підготовки спеціалістів, створення спеціалізованих навчальних та науково-дослідних закладів козацтва в Україні;

14) виявлення місць поховань козацьких гетьманів та полководців в інших державах і можливого перепоховання їх в Україні, а також виявлення пов’язаних з історією козаків України предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Стаття 18. Участь козацьких організацій та їх об’єднань в охороні громадського порядку , державного кордону та бойових діях.
1.Козацькі організації та їх об’єднання на умовах, передбачених Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, можуть створювати та брати участь у діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей, майна під час стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

2. Всі козацькі організації, які входять до реєстру козацьких організацій мають право на придбання та володіння вогнепальною та інших видів зброї.

3. На час перебування у підрозділах охорони правопорядку, національної гвардії, охороні державного кордону, інших підрозділів державного захисту козаки мають право на пільги по державному забезпеченню, а на період участі в бойових діях по захисту держави мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

У випадках поранення або загибелі козака держава забезпечує медичне обслуговування та лікування його родини.

4. На період бойових дій рішенням Уряду України козацькі організації мають право на формування військових козацьких підрозділів під керуванням своїх військових похідних козацьких отаманів, які підпорядковані загальному керівництву Збройних сил України.

5. У мирний час дозволити утворення та формування козацьких підрозділів у складі Збройних сил України під опікою обласних , міських державних адміністрацій.

Стаття 19. Козацька служба
1. Козацька служба – це діяльність козацьких організацій та їх об’єднань на підставі угод про співпрацю, укладених козацькими організаціями та їх об’єднаннями з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування .

2. Перебування на козацькій службі в Україні козацьких організацій та їх об’єднань, здійснюється на підставі Положення про козацьку службу України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Законом гарантується захист життя, здоров’я, честі, гідності, а також майна членів козацьких організацій та їх об’єднань, які здійснюють козацьку службу, від злочинних посягань та інших протиправних дій.

4. Проводити щоквартальні 3-х денні збори військової підготовки під керівництвом своїх отаманів та участю представників Міністерства оборони України. Встановити обов’язкове проходження курсів перепідготовки фахівців та командного складу для отаманів та керівників штабів усіх рангів та збереження місць праці та заробітної плати на час проведення зборів за рахунок підприємств, організацій а на час військових дій – за рахунок держави.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно – правовові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 


 

Проект Заповіту Запорожця

Козацтво — братерство людей, об’єднане особливим станом душі та свідомості, моральності та моралі.

Козаки — соціальна верства нашого народу, яка має свою культуру, історію та пам’ять. Славне минуле Козацтва, справи та заповіді предків дають нам право з гордістю сказати: «Слава Тобі, Господи, що ми козаки!»

В козацтві спільне завжди було вище від особистого. Козаки завжди служили рідній землі — Святій Україні, своєму Народові та своїй Державі! Ми — нащадки та наступники славних попередників — козаків минулих віків!

Понад усе в Козацтві були КОЗАЦЬКА ВОЛЯ та НАРОДОПРАВСТВО.

1. ЧЕСТЬ ТА ДОБРЕ ІМ’Я ДЛЯ КОЗАКА ДОРОЖЧЕ ЖИТТЯ.
Бережи честь з молоду. Достойність зберігати в будь-якій обставині. Май волю та хоробрість визнати свої помилки. Якщо треба, побори себе сам. Поважаючи інших, не принижуй себе. Не заздри іншим та не тримай зла в серці своєму. Не будь занадто гордим; та навіть в згадках не допускай, що ти вище інших козаків. Нікого не навчай звисока, подивись для початку на себе. Бажай добра іншим, але без лесті. Май широку душу. Удари долі зустрічай стійко. Вчинивши ганебну справу, май силу волі приймати крайнє рішення.

2. КОЗАКИ ВСІ РІВНІ В ПРАВАХ, ПАМ’ЯТАЙ: «НЕМА НІ КНЯЗЯ, НІ РАБА, А УСПІХ БОЖИЙ!»
Козаки рівні як в правах, так і в відповідальності за свої справи, незалежно від суспільного стану, освіти чи минулих заслуг. Рішення, прийняті на Раді — закон для всіх. Козаку ніхто не має права забрати його слова, окрім командира в строю. Любий козак може бути обраний на любу посаду. Для збереження єдності Козацтва козак не повинен бути в політичних партіях.

3. ПО ТОБІ СУДЯТЬ ПРО ВСЕ КОЗАЦТВО ТА НАРОД ТВІЙ.
Не допускай паршивих справ та утримуй від них інших. Будь чесним та правдивим, не бійся постраждати за Правду. Нехай не зваджують тебе ні користь, ні хабарництво. Уникай нецензурних слів. Пам’ятай: паршиві слова ще в давнину придумали вороги нашого народу для приниження наших Матерів та Віри. Будь прикладом в своєму житті, захисти ображеного, допоможи потребуючому, нагодуй голодного, не дай впасти слабому духом та тілом. Не піддавайся згубним пристрастям. Не захоплюйся спиртним, тютюном — це не на користь тобі, ні оточуючим.

4. СЛУЖИ ВІРНО СВОЄМУ НАРОДУ, А НЕ ЗЛОДІЯМ.
Козацтво своєю головною ціллю бачить служіння народу та Батьківщині задля їхнього добробуту, а не своїй користі та славі. Козак за це готовий пролити кров свою, та не учинити собі сорому та подібного йому!

5. ТРИМАЙ СЛОВО, СЛОВО КОЗАКА ДОРОГЕ.
Козак! Пам’ятай, що кожне твоє слово — це слово твого народу, слово Козацтва. Сказавши слово — не впіймаєш. Говори, та не промовляйся, бо просто сказане не просто слухають. Стійкість честі — в слові.

6. ШАНУЙ СТАРІЙШИН, ПОВАЖАЙ СТАРІСТЬ.
Пам’ятай! Без згоди старійшин ні одне важливе рішення Отамана не може бути виконано. Влада старійшин — не від сили, а від авторитета та мудрості. Прислухайся до слів бувалих і уникнеш багато помилок. Кожного старішого вважай своїм Батьком, а стару козачку — Матір’ю.

7. ТРИМАЙСЯ ВІРИ ПРЕДКІВ, РОБИ ВСЕ ПО ЗВИЧАЯМ СВОГО НАРОДУ.
Якщо сумніви торкнулися твоєї душі і ти не знаєш, як діяти, — дій по звичаю свого народу та згідно Віри предків. Пам’ятай! Козацький звичай завжди скріпляв сім’ю та все Козацтво.

8. САМ ЗАГИНЬ, А ТОВАРИША ВИРУЧИ.
Так було завжди у козаків. Взаємодопомога — основа козацького братерства. Як ти глянеш в очі матері товариша, якого міг спасти, а не спас?!

9. ЛЮБИ ТРУД. НЕ БУДЬ НЕРОБОЮ, ЛЕДАЩЕМ, ЛЕДАРЕМ
Кожний козак має робити все, щоб його сім’я та він жили в достатку, але не тягни руку з криком «Дай!» Живи своєю працею. Презирай лінощі. Кожна справа має «горіти» в твоїх руках.

10. БЕРЕЖИ СВОЮ СІМ’Ю, СЛУЖИ ЇЙ ПРИКЛАДОМ.
Сім’я — святиня шлюбу. Ніхто не має права ввтручатися у справу сім’ї без її прохання. Сім’я — основа козацького товариства. Голова сім’ї — Батько, з нього питають за все. Батько! Добийся в сім’ї авторитету та взаємопорозуміння. Виховуй своїх дітей чесними, сміливими, добрими, чутливими, безкомпромісними в боротьбі зі злом, відданими Батьківщині. Виховай їх козаками. Дай дітям відповідну освіту. Козак має оберігати жінку, захищати її честь та гідність. Цим ти забезпечиш майбутнє свого роду. Козак не має права втручатись в жіночі справи. Поважай своїх батьків.

КОЗАКОМ НЕ МОЖНА НАРОДИТИСЬ! КОЗАКОМ ПОТРІБНО СТАТИ! КОЗАКОМ ПОТРІБНО БУТИ!

 


 

Проект А. Шеремета Положення про козацькі охоронні загони «Козацька варта»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Козацькі охоронні загони «Козацька Варта» (далі іменуються «Козацька Варта») є добровільними формуваннями громадян, які створюються органами місцевого самоврядування для сприяння охороні громадського порядку в територіальних громадах, сприяння підрозділам правоохоронних органів та Збройних сил Україні в захисті конституційного ладу, територіальній цілісності та безпеки України, забезпечення правопорядку на її території.

Загони «Козацької Варти» створюються та функціонують при надзвичайних ситуаціях та загрозі їх виникнення в мирний та воєнний час, в тому числі при агресії відносно України, масових заворушеннях, які супроводжуються насиллям, загрозою для життя, здоров’я та безпеці громадян та нормальній діяльності органів державної влади та місцевого самоуправління.

1.2. Загони «Козацької Варти» в своїй діяльності користуються Конституцією України, Законами України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про міліцію», іншими нормативними правовими актами України та цим Положенням

2. ЗАВДАННЯ ЗАГОНІВ САМООБОРОНИ

2.1. На охоронні загони «Козацької Варти» покладаються наступні завдання:
– участь разом з органами внутрішніх справ в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки;
– охорона населених пунктів, інших важливих об’єктів від протиправних замахів;
– участь в припиненні масових безладів;
– участь разом з органами МНС та МВС в прийнятті невідкладних заходів порядкуванню людей, охороні майна, яке залишилося без нагляду, забезпеченню охорони громадського порядку при надзвичайних ситуаціях;
– участь у проведенні рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт;
– участь в охороні та захисті транспортних комунікацій, ліній електропостачання, кабелів та об’єктів зв’язку та управління тощо.

2.2. У випадку загрози територіальній цілісності України чи її державному суверенітету на «Козацьку Варту» можуть покладатися наступні завдання:
– участь в охороні та захисті кордонів держави та окремих визначених територій;
– участь в охороні та обороні важливих об’єктів, контроль обстановки навколо об’єктів, що охороняються, та патрулювання;
– добування відомостей про супротивника;
– участь у проведенні інженерних заходів з підготовки населених пунктів та окремих об’єктів до оборони;
– участь в виявленні та боротьбі з диверсійними підрозділами противника;
– блокування дій підрозділів збройних сил противника на визначеній території;
– сприяння діям розвідувальних груп та іншим підрозділам ЗСУ;
– організація партизанської війни на окупованій ворогом території.

2.3. При підготовці охоронних загонів «Козацької Варти», які в разі загрози державі, переводяться в статус військ територіальної оборони держави, актуальними стають наступні навички, вміння та якості:
– загальна військова підготовка;
– високий і задовільний рівень здоров’я;
– основи володіння стрілецькою зброєю;
– індивідуальна підготовка: загально-фізична та спеціальна підготовка (рукопашний бій, володіння прийомами затримання, обеззброювання та конвоювання);
– навички володіння автотранспортними засобами;
– володіння радіотехнічними засобами зв’язку;
– володіння тактикою охорони та оборони об’єктів;
– знання місцевості та досконале володіння прийомами орієнтування;
– навички у єгерській справі, слідознавстві та мисливстві;
– володіння прийомами надання першої медичної допомоги, тактикою та технікою рятувальних робіт;
– психологічна підготовка.

2.4. Спеціальна підготовка охоронних загонів здійснюється трьома взаємопов’язаними способами:
– навчання в спортивному залі, класі, тирі;
– вивчення в полі окремих прийомів маскування, спостереження, топографії та виживання, відпрацювання тактико-спеціальних дій;
– закріплення набутих навичок та знань під час різноманітних вишколів, військово- тактичних ігор, контрольно-залікових таборів та командно-штабних навчань.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

3.1. Охоронні загони «Козацької Варти» формуються на територіальній чи екстериторіальній основі – по місцю проживання козаків або в місцевих козацьких організаціях при органах влади і діють згідно цього Положення.

3.2. В охоронні загони «Козацької Варти» приймаються козаки громадських організацій – громадяни України, які добровільно виявили бажання вступити в загони і пройшли відповідну військову підготовку в своїх козацьких організаціях.

3.3. Прийом козаків в охоронні загони та виключення з них здійснюється за рішенням отаманів козацьких організацій за поданням органів влади чи органів місцевого правопорядку.

3.4. В охоронні загони «Козацької Варти» не можуть бути прийняті козаки чи громадяни:
– які мають кримінальну судимість;
– які перебувають на обліку в лікувально-профілактичних закладах з приводу психічного захворювання, наркоманії чи алкоголізму;
– визнані рішенням суду недієздатними або обмежено дієздатними;
– які не мають реєстрації за місцем проживання.

3.5. Відрахування з охоронних загонів відбувається:
– на підставі власної заяви козака ;
– при настанні обставин, перелічених в пункті 3.4 цього Положення;
– в випадку систематичного порушення козаком «Козацької Варти» вимог цього Положення, а також фактичного усунення від участі в діяльності охоронних загонів;
– в випадку здійснення протиправних дій при виконанні своїх обов’язків.

4. СТРУКТУРА ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

4.1. Структурою охоронних загонів є традиційна козацька структура військових підрозділів.

Базовою структурою є сотня – налічує від 70 до 150 осіб, яка складається з трьох чот (біля 30 козаків). Чота в свою чергу складається з трьох роїв (десятків) по 8-12 козаків, які в свою чергу поділяються на три застави по 3-^козаків.
Обласний штаб «Козацької Варти»’ координує діяльність сотень на рівні області та є зв’язковою ланкою між сотнями, чотами і роями козацьких охоронних загонів.

Районний штаб «Козацької Варти» створюється з метою координації сотень, чот та роїв, які знаходяться в межах району при умові існування 3-х і більше підрозділів і підпорядковується Обласному штабу.

До Обласного штабу входять Отаман «Козацької Варти», та його заступники по напрямкам

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

5.1. Козацькі охоронні загони здійснюють свою діяльність під керівництвом під керівництвом голів відповідних адміністрацій у взаємодії з відділами МВС та військовими комісаріатами.

5.2. Безпосереднє керівництво законами «Козацької Варти» здійснюють отамани козацьких організацій, при яких вони сформовані.

5.3. Отамани загонів «Козацької Варти» обираються козацьким товариством і потім призначаються місцевими головами адміністрацій по місцю формування з погодженням начальника районного відділу МВС та військового комісара району, міста.

5.4. Для розгляду важливих питань діяльності загонів «Козацької Варти» та їх координації при голові адміністрації району, міста створюється Рада загонів «Козацької Варти» району, міста, яку очолює голова адміністрації району, міста.

5.5. Відповідна адміністрація видає членам загонів «Козацької Варти» посвідчення встановленого зразка.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

6.1. Козаки — члени охоронних загонів під час виконання обов’язків по забезпеченню правопорядку, захисту конституційного ладу, територіальної цілісності й безпеки України знаходяться під захистом держави. Законні вимоги членів «Козацької Варти» обов’язкові для виконання громадянами та посадовими особами, іноземними громадянами та особами без громадянства.

6.2. Під час виконання покладених на них завдань, козаки — члени охоронних загонів мають право:

1. Перевіряти у підозрілих осіб документи, які засвідчують їх особу, і, в разі необхідності, доставляти їх у відділи внутрішніх справ.

2. Використовувати, в разі крайньої необхідності, транспортні засоби підприємств, установ та організацій, незалежно від форм їх власності (за виключенням транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, а також транспортних засобів спеціального призначення), громадських об’єднань або громадян.

3. Безкоштовно користуватися для зв’язку з правоохоронними органами телефонами та іншими засобами зв’язку підприємств, установ та організацій, незалежно від форм їх власності, громадських об’єднань в випадках крайньої необхідності.

4. Використовувати табельну зброю для:
– захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю чи здоров’ю;
– відбиття нападу на охоронні загони, військовослужбовців та співробітників органів внутрішніх справ, що загрожує їх життю чи здоров’ю, а також припинення спроби заволодіти їх зброєю або військової технікою;
– звільнення заручників, захоплених об’єктів, що охороняються, спеціальних вантажів, споруд, військового майна;
– затримання осіб, що виявлені під час скоєння злочину, намагаються втекти, а також тих, хто чинить збройний спротив;
– зупинки транспортного засобу в умовах надзвичайних обставин, шляхом пошкодження цього засобу, якщо водій відмовився зупинитися на законні співробітників внутрішніх справ;
– відбиття групового або збройного нападу(в тому числі з використанням транспортних засобів) на військові містечка, військові транспорте, об’єкти, преміальні вантажі, споруди на комунікаціях, житло громадян, державні установи та підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності;
– придушення опору озброєних осіб, які відмовляються виконувати законні вимоги по припиненню протиправних дій і здачі своєї зброї, боєприпасів, спеціальних засобів;
– попередження громадян про намір застосувати зброю, подачі сигналу тривоги або виклику допомоги.

Без попередження зброя застосовується для відбиття нападу з використанням зброї, під час втечі з-під охорони зі зброєю або на транспортних засобах, в умовах втечі в умовах обмеженої видимості.

Забороняється застосовувати зброю відносно жінок, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їх вік явно очевидний або відомий, крім випадків скоєння вказаними особами збройного спротиву, скоєння групового або збройного нападу, що загрожує життю і здоров’ю громадян.

6.3. Козаки — члени охоронних загонів зобов’язані:
– мати при собі і пред’являти на вимогу громадян або посадових осіб посвідчення встановленого зразку;
– виконувати законні розпорядження своїх отаманів, працівників правоохоронних органів, дотримуватися чинного законодавства України;
– не допускати безпідставного обмеження прав і свобод громадян, не скоювати дій, які мають за мету приниження честі й гідності людини і громадянина;
– в випадку звернення громадян з повідомленнями про події або факти, які загрожують особистій безпеці громадян, громадській безпеці, громадському порядку, або в випадку безпосереднього виявлення козаком охоронного загону вказаних подій або фактів, повідомляти про це в правоохоронні органи і вживати заходи по рятуванню людей;
– вживати заходи по наданню допомоги, в тому числі першої медичної допомоги, громадянам, що постраждали від злочину, адміністративних правопорушень або нещасних випадків, а також тим, що знаходяться в безпорадному або іншому стані, небезпечному для їх життя і здоров’я;
– роз’яснювати громадянам у всіх випадках обмеження їх прав і свобод, підстави та висновки для такого обмеження.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

7.1. Забезпечення охоронних загонів «Козацької Варти» одностроями, харчуванням та медикаментами здійснюється в порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

7.2. Козаки — члени охоронних загонів під час виконання покладених на них завдань використовують:
– вогнепальну зброю, яка належить їм на правах власності;
– зброю, передану загонам державними органами у встановленому порядку.

8. ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЛЕНІВ ЗАГОНІВ

8.1. За працюючими козаками, які добровільно вступили в охоронні загони «Козацької Варти», на період знаходження в їх складі, зберігається місце роботи, займана посада, заробітна платня, а час перебування в складі загонів зараховується в загальний трудовий стаж.

8.2. Органи місцевого самоврядування можуть використовувати різні форми заохочення громадян, які беруть участь в діяльності охоронних загонів.

За особисті заслуги в забезпеченні правопорядку, захисту конституційного ладу і безпеки України, проявлені при цьому особисту мужність і героїзм, козаки «Козацької Варти» можуть бути представлені до державних нагород та іншим видам заохочення.

8.3. Страхування козаків охоронних загонів, які залучаються до вирішення завдань по захисту конституційного ладу, територіальної цілісності та безпеки України, та відшкодування збитків в випадку їх загибелі або каліцтва здійснюється в порядку, передбаченому Законами України як для правоохоронців і військовослужбовців.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Контроль за діяльністю громадян, що беруть участь у забезпечені правопорядку, захисту конституційного ладу та безпеки України, здійснюють органи державної влади України та органи місцевого самоуправління в межах своїх повноважень.

9.2. За порушення вимог цього Положення наступає відповідальність відповідно чинного законодавства України.

9.3. Діяльність охоронних загонів «Козацької Варти» припиняється після усунення обставин, що були підставою для їх формування, за рішенням органів державної влади України.